Povrat i reklamacija

Kupac može, shodno Članku 45. ZZP, otkazati narudžbu ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupcu dostavljen proizvod. Kupac e-mailom ili telefonom mora obavijestiti Prodavatelja o otkazivanju narudžbe. Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti originalni račun s dopisom o količini proizvoda te broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Ne vraćajte proizvode pouzećem!

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: kada je isporučena roba koja nije naručena te kada je isporučena roba koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, telefonski ili pismeno, s instrukcijama za povrat robe. Iznimno, ako je to navedeno u opisu proizvoda, neke proizvode nije moguće vratiti ako su raspakirani. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove poštanske troškove. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Deez Produkt d.o.o., kupac snosi sve nastale manipulativne troškove.

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.